จับตาขึ้นทะเบียน 4 เคมีอันตราย!

 2012-08-16 14:41:06

สารเคมีร้ายแรง 4 ชนิด…คาร์โบฟูราน (ฟูราดาน) ไดโครโตฟอส เมโทมิล (แลนเนท) และอีพีเอ็น ยังเป็นปมร้อนที่ต้องรอความกระจ่างชัดว่ากรมวิชาการเกษตรจะรับขึ้นทะเบียนหรือไม่